DSSN Banner


Siste nytt
Om DSSN
Om NROI
Landslag Pistol
Landslag Rifle
Klubboversikt
Skytebaner
FAQ / OSS
Kontakt oss
 
Terminliste
Kalender
Resultatlister
Aktivitetsliste
Last ned
DSSN Logo
 
Regelverk
Besøk IPSC
IPSC Global Village
Andre regioner
 
Medlemskontingent
 

Om DSSN

Dynamisk Sportsskyting Norge er IPSC's representant her i Norge og er norske utøveres talerør ovenfor IPSC og norske myndigheter. De mange pistolklubbene/lagene i Norge som utøver denne skyteform er tilsluttet DSSN. Kort sagt så er DSSN, dynamisk skyting's interesseorganisasjon her på berget med den årlige avholdte generalforsamling som øverste myndighet.
Den daglige drift ivaretaes av forbunds-styret som velges av generalforsamlingen. DSSN ble konstituert i 1979, hvor de overtok oppgaven, med å fremme Dynamisk sportsskyting i Norge, fra Stridsskyterligaen (1974). Siden den gang har DSSN vokst seg sterk som forbund og har mange tilsluttede klubber fra hele landet.
Dynamisk Sportsskyting er blitt en stor internasjonal idrett som vektlegger sikkerhet, sikker våpenbehandling, presisjon, kraft og hurtighet, gjennom både nasjonale og større internasjonale arrangementer, verden rundt.

Vedtekter for DSSN kan du laste ned her (nederst på siden).
Søknadsskjema for nye klubber i DSSN kan du laste ned her (nederst på siden).

 

Skytedisipliner som DSSN fremmer og administrerer

Dynamisk sportsskyting er en sport som krever mye av utøverne i form av konsentrasjon og selvdisiplin. Målsetningen for skytterne er å blande presisjon, kraft (gjelder ammunisjon, ikke fysisk styrke) og hurtighet til en vinnende kombinasjon.
Før en skytter kan delta på stevner i Dynamisk Sportsskyting må vedkommende gjennomføre og bestå et eget godkjenningskurs i tillegg til den grunnleggende våpenopplæringen som Politiet krever for erverv av håndvåpen.
Sikkerhet har alltid vært 1. prioritet, og en kombinasjon av god opplæring/trening av skyteledere og skyttere, samt et godt internasjonalt regelverk, har medført at sporten har blitt praktisert uten uhell i over 30 år.

Skytelederne er i denne sammenheng også pålagt et stort ansvar og et eget utdanningsorgan sørger for deres grundige opplæring. På nasjonal basis er det National Range Officers Association NROI som står for dette og International Range Officers Association (IROA) som står for utdanningen av internasjonale skyteledere som har overoppsynet ved større internasjonale arrangementer som f.eks. nasjonale mesterskap, nordisk, EM, VM m.m.

I dynamisk sportsskyting er det ingen standard øvelser eller fast plassering av blinkene. Dette medfører at sporten ikke blir standardisert og kjedelig. Utformingen av de enkelte øvelsene stimulerer skytternes oppfinnsomhet og medfører variasjon i hvordan den enkelte skytter gjennomfører øvelsen.
Skytterne må selv planlegge hvordan de enkelte øvelsene skal gjennomføres, bl.a. ut i fra egne skyteferdigheter, fysiske forutsetninger og kapasiteten til skytevåpenet som benyttes (magasinkapasitet, presisjon). Dette gir en variasjon som gir entusiastiske skyttere og underholdning for tilskuerne.
Øvelsene deles inn i tre kategorier (short, medium, long) og kan kreve inntil 9, 16 eller 32 skudd for håndvåpen og 10, 20 eller 40 skudd for rifle.

Dynamisk sportsskyting med håndvåpen benytter kun pistoler/revolvere i kaliber 9x19mm eller grovere. Skyting med et grovkalibret våpen er en større utfordring enn når man benytter et finkalibret konkurransevåpen med lett rekyl, spesielt når skytteren skal skyte øvelsene mest mulig presist på kortest mulig tid. Skytternes prestasjon i en øvelse beregnes vanligvis ut i fra antall p
Antall poeng delt på tid (d.v.s. treff på blinkene minus eventuelle straffepoeng) deles på tiden som skytteren benyttet på øvelsen.

Blinkene (IPSC Target) er 75 cm x 45 cm med en 32,5 cm x 15 cm sentersone som kalles "Alfa" og gir 5 poeng ved treff. Hver enkelt blink i en øvelse skal vanligvis treffes med minimum 2 skudd (de 2 beste treffene teller). Dersom det mangler treff i en blink (bomskudd) straffes dette med 10 minuspoeng for hvert treff som mangler.
Det benyttes også fallfigurer i stål (runde eller firkantede) og blinker som gir minuspoeng ved treff.
Blinkene kan plasseres på ulike avstander, vanligvis mellom 10 - 25 meter for håndvåpen og 50 - 300 meter for rifle. Blinker kan være statiske eller bevegelige.
Skytteren kan ofte selv påvirke skyteavstanden ved å forflytte seg innenfor angitte begrensninger i øvelsen.

 

 
Forumet
    Siste post midlertidig slått av. - Forumet er oppe!
webmaster@dssn.no
© Dynamisk Sportsskyting Norge